OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ​

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů návštěvníků, obchodních partnerů, zákazníků, klientů a dalších fyzických osob probíhá vždy v souladu platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Budete-li mít zájem o více informací týkajících se zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@jidelna17.cz.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

  1. Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů, tak máte právo tento souhlas odvolat ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR;
  2. Právo na informace ve smyslu čl. 13-14 GDPR;
  3. Právo na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR;
  4. Právo na opravu ve smyslu čl. 16 GDPR;
  5. Právo na výmaz ve smyslu čl. 17 GDPR;
  6. Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR;
  7. Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR;
  8. Právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR;
  9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Stránky přidružených společností

Navštívíte-li stránky přidružených společností (odkazy, které mohou být uvedené na této webové stránce, na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností PPF a.s., ovládající společnost PPF a.s., ovládanými společně se společností PPF a.s. či jinak spojenými se společností PPF a.s.), věnujte, prosím, pozornost případnému odlišnému pojetí ochrany soukromí a osobních údajů, zejména jedná-li se o přidružené společnosti sídlící mimo Evropskou unii.